divendres, 2 d’octubre de 2015

Plenari al OK CorralNo anem a acostrumar-nos a que tracten al nostre regidor com a la víctima propiciatòria
dels plenaris.

Quin és el vostre problema, PSOE?

Perquè una senzilla moció es converteix en tota una sèrie d’atacs cap al nostre regidor?

Som un grup xicotet i amb un sol regidor, això complica la feina, si el nostre regidor no pot assistir a una reunió no hi ha cap altre que el puga substituïr ja que, deixant de banda els plenaris, tampoc se’ns permet l’assistència d’un substitut a cap reunió ni tant sols d’oient.    

També és molt curiós que d’una banda no li se facilite una informació al nostre grup i que desprès se’ns acuse amb males formes de no tenir-la. Un exemple d’açò va ser quan la mateixa secretaria de l’Ajuntament va aclarir que el tema de baixar l’IBI podia haver sigut un oblit per la seua banda, per la qual cosa va demanar disculpes, o una mala interpretació per part del nostre grup per sense que la cosa tinguera més importància.

El nostre regidor treballa, és cert, i de vegades no pot assistir als plenaris, això no hauria de ser cap problema si hi haguera diàleg. Que és el que estem reclamant des d’un principi.

Si una proposta ja està aprovada o presentada per un altre grup amb anterioritat amb un senzill “ja està presentat, gracies” sobra. No es necessari ni el fons de les acusacions sobre  el nostre representant ni les formes que habitualment venen utilitzant els membres del grup socialista.

Una proposta del nostre grup no és en ningun cas una acusació contra els membres de la corporació, no hem posat en dubte la vostra capacitat de treball. Simplement és una proposta, que pot ser bona o roïna, agradar mes o menys, ser mes oportuna o inoportuna
i punt.

Tot açò ja ho hem dit després de l’altre plenari, però tornem a recordar-ho per que vegem que và a ser la tònica política de la legislatura.

Acusen de que el nostre regidor defensa un tema”particular”. Anem per parts, en primer lloc un tema col·lectiu és la suma de temes particulars. Això significa que si hi ha una demanda particular que recull molts interessos particulars també, es converteix en col·lectiva. I per tant cal, al menys plantejar-la.

Defensar els agricultors, està en el nostre propòsit, pensem que un gran percentatge de l’economia del nostre poble depèn de l’agricultura. D’un camp viu molta gent de forma directa, transportistes, comerciants, compradors, gasolineres, empreses de fitosanitaris
com indirecta, bars, llanterners, llumeners, obrers i fins i tot el nostre ajuntament que recull els impostos de tots els implicats. Si eixe camp s’abandona a més de ressentir-se l’economia de tots els implicats afecta també al paisatge i al medi ambient, cosa seriosa que cal tenir en compte. Si això és un tema que afecta a pocs...

És per això que presentarem una proposta per a ajudar els nostres llauradors que en aquestos moments i des de fa molt de temps venen sofrint nombroses calamitats. La dels robatoris és, però, una de les més greus i, a diferència de la sequera, evitable. Els robatoris segons les estadístiques facilitades per l’Ajuntament i la Guàrdia Civil han baixat, tenint en compte la quantitat de denuncies interposades. Però això és una xifra enganyosa. Serà que han baixat els robatoris o que la ineficàcia de les denuncies han provocat que molts agricultors desisteixen  de denunciar perquè és perdre el temps?

Val, fins ací el nostre argumentari sobre el perquè varem presentar eixes propostes.

La pressa en presentar la moció, de la que també ens varen acusar, la marca l’inici de la campanya ja que no és el mateix el control dels robatoris en estiu que a l’hivern quan la taronja està a puntper a ser recollida.

Finalment, la possibilitat de que es cree el Consell Municipal Agrari és una bona notícia, al menys sobre el paper.  Pot ser, que quan es pose en marxa observem que algunes coses no siguen operatives o no ens agraden en el seu funcionament, per favor no ens recordeu llavors que varem votar a favor de la creació del Consell Agrari. Si un òrgan que, a priori, és positiu veiem que no és operatiu en el seu funcionament (un exemple son les reunions trimestrals que pot ser arriben tard a alguns temes d’urgència) o en la seua composició no dubteu que plantejarem eixos qüestions.

Massa pronte se li ha oblidat al PSOE que no estan en majoría.
Massa pronte han oblidat que en el únic exercici de coherència que s’ha vist en aquest poble en anys, gràcies a la posició de Compromís de no presentar candidatura, ells han pogut tindre el govern de Llaurí. Un govern que van prometre de diàleg i consens, i que fins ara és el govern de la sobèrbia i el màrketing.
Massa pronte han oblidat que en la passada legislatura van contar amb el suport del nostre grup.
Son massa els motius que tenen per mostrar la mateixa humilitat i disposició que hem mostrat nosaltres i l’actitud de mà oberta, com per rebre a canvi aquest tracte humiliant.

Senyors i senyores del PSOE, no sou el únics que volen treballar per recuperar Llaurí. Ja han tingut els 100 dies de gràcia al capdavant del govern i, més enllà de fer-se fotos i publicar coses al Facebook, els resultats no son ni molt menys per tirar coets, i en certs aspectes hem donat un clar pas enrere, com es el sagnant cas del poliesportiu.

Llaurí necessita d’unitat de totes les forces i nosaltres així ho plantejàrem des del primer moment ja que la confrontació no porta a enlloc, i la resposta que estem obtenint és una decepció.

No ens cal una resposta escrita a aquesta reflexió on ens mostren de nou la seua sorprenent i injustificada ràbia envers nosaltres. No l’anem a llegir, tot i que sospitem que la faran igualment.

Ens tindran al costat per al consens i per al debat, però ja no anem a passar ni un atac personal més al nostre regidor. Trien vostès si volen tindre una legislatura pacífica que beneficie a Llaurí o si volen continuar menyspreant als representants de totes aquelles persones que no els han votat, que els recordem que son més de la meitat del poble.

Un poc de calma, senyorets.

Ací teniu el contingut íntegre de la moció que el PSOE, amb connivència amb el PP, es va negar a votar al plenari d'ahir 1 d'Octubre

Saül Ribes i Almodóvar, regidor del grup COMPROMÍS presenta la següent

MOCIÓ, per a la seua votació al PLE de l’Ajuntament de Llaurí:

Des de Compromís per Llaurí som conscients de la precària situació que venen patint els agricultors valencians, i òbviament els llauradors del nostre municipi.

En un context marcat per les ruinoses cotitzacions dels cítrics i dels fruits en general, ens trobem que aquests últims anys venim patint una sequera de proporcions històriques, la qual cosa fa encara incrementar les despeses als nostres agricultors a
l’augmentar les hores de reg.

Condicions climatològiques com la d’engüany, en la que nostre terme municipal també s’ha vist afectat per la pedregada que ha ocasionat danys en la collita.

Per si encara fóra poc, encara resta per afegir les massa sovint generalitzades pràctiques deshonestes amb què alguns comerciants de fruites ens obsèquien, com solen ser rebaixes en els preus prèviament pactats, el fet de deixar en les parcel·les fruits per recolectar o fins i tot en el pitjor dels casos, els temuts impagats de collites.

Tanmateix, tampoc hem d’oblidar-nos dels robatoris que constantment pateixen els llauradors, tant de la pròpia collita com dels continus furts a casetes de camp, sistemes de reg, cablejats de coure de la xarxa elèctrica, etc…

És per tot açò que, des del grup COMPROMÍS demanem al govern municipal que aposte d’una vegada per totes per l’agricultura a Llaurí, com a sector estratègic atès
que a hores d’ara és L’UNICA FONT D’INGRESSOS DIRECTES I INDIRECTES PER A LA PRÀCTICA TOTALITAT DELS NOSTRES VEÏNS.

Per tant, SOL·LICITEM:
Que es cree un banc de terres local, que es facilite l’accés dels joves a l’agricultura, divulgant i promocionant entre la gent jove les oportunitats que com ara la recent aprovació del PDR-CV se’ls presenten.
Que l’Ajuntament faça de pont entre productors locals i els menjadors escolars i comarcals, facilitant així el consum de proximitat.

Que es netegen els camins rurals, ja que l’Ajutnament compta des del mes de
juliol amb almenys dos operaris, els quals provenen de la subvenció de l’atur agrari.

Que es rebaixe l’IBI de rústica, almenys entre aquells contribuents que estant empadronats al municipi ja tributen davant l’Ajuntament per algun bé de naturalesa urbana, reduïnt-se el tipus de gravamen que actualment fixa l’Ajuntament en 0,8 per a
deixar-lo en el 0,4 o en tot cas en el tipus inferior permés per la llei vigent.

Que es cree d’una vegada per totes el Consell Local Agrari.

Tanmateix, i per tractar de donar resposta a l’onada de robatoris al camp,
SOL·LICITEM:

Que es dote de vigilància el terme municipal, que a hores d’ara està completament abandonat, i que quan hi haja policia municipal, que almenys una part del temps s’hi dedique, ja que el terme també és “municipal”.

Que es permeta als llauradors que així ho sol·liciten el tancament o peatonalització de camins per tal d'impedir el trànsit de vehicles no desitjats fora de l'horari laboral, havent-se de complir un seguit de condicions:

- Que el camí siga un camí secundari i per tant, que no afecte al pas de vianants entre
poblacions ni impedisca l’accés a cap zona pública d’interés.

- Que el tancament es realitze de forma que no impedisca l’accés dels ciclistes ni dels peatons, atès que no estem davant del tancament sinó més bé davant d’una simple peatonalització dels camins en la que sols es deixa passar els vehicles dels veïns que
tenen una propietat implicada.

- Que s’utilitze un candado i que una còpia de la clau siga dipositada a l’Ajuntament per a facilitar l’accés a aquell que ho sol·licite formalment.

- L’Ajuntament ha de tindre el control final del tancament dels camins i de la seua utilització. Això és evident ja que són municipals i la propietat no pot vore’s afectada en cap cas. A més, no estem davant cap obra irreversible.

A Llaurí, a 21 de setembre de 2015.

Signat: Saül Ribes i Almodóvar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada