divendres, 2 d’octubre de 2015

Plenari al OK CorralNo anem a acostrumar-nos a que tracten al nostre regidor com a la víctima propiciatòria
dels plenaris.

Quin és el vostre problema, PSOE?

Perquè una senzilla moció es converteix en tota una sèrie d’atacs cap al nostre regidor?

Som un grup xicotet i amb un sol regidor, això complica la feina, si el nostre regidor no pot assistir a una reunió no hi ha cap altre que el puga substituïr ja que, deixant de banda els plenaris, tampoc se’ns permet l’assistència d’un substitut a cap reunió ni tant sols d’oient.    

També és molt curiós que d’una banda no li se facilite una informació al nostre grup i que desprès se’ns acuse amb males formes de no tenir-la. Un exemple d’açò va ser quan la mateixa secretaria de l’Ajuntament va aclarir que el tema de baixar l’IBI podia haver sigut un oblit per la seua banda, per la qual cosa va demanar disculpes, o una mala interpretació per part del nostre grup per sense que la cosa tinguera més importància.

El nostre regidor treballa, és cert, i de vegades no pot assistir als plenaris, això no hauria de ser cap problema si hi haguera diàleg. Que és el que estem reclamant des d’un principi.

Si una proposta ja està aprovada o presentada per un altre grup amb anterioritat amb un senzill “ja està presentat, gracies” sobra. No es necessari ni el fons de les acusacions sobre  el nostre representant ni les formes que habitualment venen utilitzant els membres del grup socialista.

Una proposta del nostre grup no és en ningun cas una acusació contra els membres de la corporació, no hem posat en dubte la vostra capacitat de treball. Simplement és una proposta, que pot ser bona o roïna, agradar mes o menys, ser mes oportuna o inoportuna
i punt.

Tot açò ja ho hem dit després de l’altre plenari, però tornem a recordar-ho per que vegem que và a ser la tònica política de la legislatura.

Acusen de que el nostre regidor defensa un tema”particular”. Anem per parts, en primer lloc un tema col·lectiu és la suma de temes particulars. Això significa que si hi ha una demanda particular que recull molts interessos particulars també, es converteix en col·lectiva. I per tant cal, al menys plantejar-la.

Defensar els agricultors, està en el nostre propòsit, pensem que un gran percentatge de l’economia del nostre poble depèn de l’agricultura. D’un camp viu molta gent de forma directa, transportistes, comerciants, compradors, gasolineres, empreses de fitosanitaris
com indirecta, bars, llanterners, llumeners, obrers i fins i tot el nostre ajuntament que recull els impostos de tots els implicats. Si eixe camp s’abandona a més de ressentir-se l’economia de tots els implicats afecta també al paisatge i al medi ambient, cosa seriosa que cal tenir en compte. Si això és un tema que afecta a pocs...

És per això que presentarem una proposta per a ajudar els nostres llauradors que en aquestos moments i des de fa molt de temps venen sofrint nombroses calamitats. La dels robatoris és, però, una de les més greus i, a diferència de la sequera, evitable. Els robatoris segons les estadístiques facilitades per l’Ajuntament i la Guàrdia Civil han baixat, tenint en compte la quantitat de denuncies interposades. Però això és una xifra enganyosa. Serà que han baixat els robatoris o que la ineficàcia de les denuncies han provocat que molts agricultors desisteixen  de denunciar perquè és perdre el temps?

Val, fins ací el nostre argumentari sobre el perquè varem presentar eixes propostes.

La pressa en presentar la moció, de la que també ens varen acusar, la marca l’inici de la campanya ja que no és el mateix el control dels robatoris en estiu que a l’hivern quan la taronja està a puntper a ser recollida.

Finalment, la possibilitat de que es cree el Consell Municipal Agrari és una bona notícia, al menys sobre el paper.  Pot ser, que quan es pose en marxa observem que algunes coses no siguen operatives o no ens agraden en el seu funcionament, per favor no ens recordeu llavors que varem votar a favor de la creació del Consell Agrari. Si un òrgan que, a priori, és positiu veiem que no és operatiu en el seu funcionament (un exemple son les reunions trimestrals que pot ser arriben tard a alguns temes d’urgència) o en la seua composició no dubteu que plantejarem eixos qüestions.

Massa pronte se li ha oblidat al PSOE que no estan en majoría.
Massa pronte han oblidat que en el únic exercici de coherència que s’ha vist en aquest poble en anys, gràcies a la posició de Compromís de no presentar candidatura, ells han pogut tindre el govern de Llaurí. Un govern que van prometre de diàleg i consens, i que fins ara és el govern de la sobèrbia i el màrketing.
Massa pronte han oblidat que en la passada legislatura van contar amb el suport del nostre grup.
Son massa els motius que tenen per mostrar la mateixa humilitat i disposició que hem mostrat nosaltres i l’actitud de mà oberta, com per rebre a canvi aquest tracte humiliant.

Senyors i senyores del PSOE, no sou el únics que volen treballar per recuperar Llaurí. Ja han tingut els 100 dies de gràcia al capdavant del govern i, més enllà de fer-se fotos i publicar coses al Facebook, els resultats no son ni molt menys per tirar coets, i en certs aspectes hem donat un clar pas enrere, com es el sagnant cas del poliesportiu.

Llaurí necessita d’unitat de totes les forces i nosaltres així ho plantejàrem des del primer moment ja que la confrontació no porta a enlloc, i la resposta que estem obtenint és una decepció.

No ens cal una resposta escrita a aquesta reflexió on ens mostren de nou la seua sorprenent i injustificada ràbia envers nosaltres. No l’anem a llegir, tot i que sospitem que la faran igualment.

Ens tindran al costat per al consens i per al debat, però ja no anem a passar ni un atac personal més al nostre regidor. Trien vostès si volen tindre una legislatura pacífica que beneficie a Llaurí o si volen continuar menyspreant als representants de totes aquelles persones que no els han votat, que els recordem que son més de la meitat del poble.

Un poc de calma, senyorets.

Ací teniu el contingut íntegre de la moció que el PSOE, amb connivència amb el PP, es va negar a votar al plenari d'ahir 1 d'Octubre

Saül Ribes i Almodóvar, regidor del grup COMPROMÍS presenta la següent

MOCIÓ, per a la seua votació al PLE de l’Ajuntament de Llaurí:

Des de Compromís per Llaurí som conscients de la precària situació que venen patint els agricultors valencians, i òbviament els llauradors del nostre municipi.

En un context marcat per les ruinoses cotitzacions dels cítrics i dels fruits en general, ens trobem que aquests últims anys venim patint una sequera de proporcions històriques, la qual cosa fa encara incrementar les despeses als nostres agricultors a
l’augmentar les hores de reg.

Condicions climatològiques com la d’engüany, en la que nostre terme municipal també s’ha vist afectat per la pedregada que ha ocasionat danys en la collita.

Per si encara fóra poc, encara resta per afegir les massa sovint generalitzades pràctiques deshonestes amb què alguns comerciants de fruites ens obsèquien, com solen ser rebaixes en els preus prèviament pactats, el fet de deixar en les parcel·les fruits per recolectar o fins i tot en el pitjor dels casos, els temuts impagats de collites.

Tanmateix, tampoc hem d’oblidar-nos dels robatoris que constantment pateixen els llauradors, tant de la pròpia collita com dels continus furts a casetes de camp, sistemes de reg, cablejats de coure de la xarxa elèctrica, etc…

És per tot açò que, des del grup COMPROMÍS demanem al govern municipal que aposte d’una vegada per totes per l’agricultura a Llaurí, com a sector estratègic atès
que a hores d’ara és L’UNICA FONT D’INGRESSOS DIRECTES I INDIRECTES PER A LA PRÀCTICA TOTALITAT DELS NOSTRES VEÏNS.

Per tant, SOL·LICITEM:
Que es cree un banc de terres local, que es facilite l’accés dels joves a l’agricultura, divulgant i promocionant entre la gent jove les oportunitats que com ara la recent aprovació del PDR-CV se’ls presenten.
Que l’Ajuntament faça de pont entre productors locals i els menjadors escolars i comarcals, facilitant així el consum de proximitat.

Que es netegen els camins rurals, ja que l’Ajutnament compta des del mes de
juliol amb almenys dos operaris, els quals provenen de la subvenció de l’atur agrari.

Que es rebaixe l’IBI de rústica, almenys entre aquells contribuents que estant empadronats al municipi ja tributen davant l’Ajuntament per algun bé de naturalesa urbana, reduïnt-se el tipus de gravamen que actualment fixa l’Ajuntament en 0,8 per a
deixar-lo en el 0,4 o en tot cas en el tipus inferior permés per la llei vigent.

Que es cree d’una vegada per totes el Consell Local Agrari.

Tanmateix, i per tractar de donar resposta a l’onada de robatoris al camp,
SOL·LICITEM:

Que es dote de vigilància el terme municipal, que a hores d’ara està completament abandonat, i que quan hi haja policia municipal, que almenys una part del temps s’hi dedique, ja que el terme també és “municipal”.

Que es permeta als llauradors que així ho sol·liciten el tancament o peatonalització de camins per tal d'impedir el trànsit de vehicles no desitjats fora de l'horari laboral, havent-se de complir un seguit de condicions:

- Que el camí siga un camí secundari i per tant, que no afecte al pas de vianants entre
poblacions ni impedisca l’accés a cap zona pública d’interés.

- Que el tancament es realitze de forma que no impedisca l’accés dels ciclistes ni dels peatons, atès que no estem davant del tancament sinó més bé davant d’una simple peatonalització dels camins en la que sols es deixa passar els vehicles dels veïns que
tenen una propietat implicada.

- Que s’utilitze un candado i que una còpia de la clau siga dipositada a l’Ajuntament per a facilitar l’accés a aquell que ho sol·licite formalment.

- L’Ajuntament ha de tindre el control final del tancament dels camins i de la seua utilització. Això és evident ja que són municipals i la propietat no pot vore’s afectada en cap cas. A més, no estem davant cap obra irreversible.

A Llaurí, a 21 de setembre de 2015.

Signat: Saül Ribes i Almodóvar.

dimarts, 30 de juny de 2015

Primer plenari extraordinari 26-6-2015


El PSOE ha fet valoracions del que va passar al primer ple organitzatiu i be, hem d’admetre que no han mentit i que el que posa al Facebook  és cert. El que passa és que, de vegades, si no s’expliquen les coses o s’obvia informació rellevant, una veritat es pot transformar en mentida.

Anem per parts, diu el PSOE que ens ha oferit estar als òrgans de govern i que hem rebutjat la proposta i remarquen que ho varem rebutjar per majoria absoluta quan la veritat és que no es va votar i ni tan sols es va portar al ple. Després aclareix que el que en realitat hem rebutjat no és estar als òrgans de govern sinó  a participar a la Junta de Govern, dos coses totalment diferents.

La Junta de Govern és un òrgan que pot assolir les competències del plenari i és obligatòria en pobles de més de 5.000 habitants, fins ací cap problema però la proposta del PSOE va ser que la Junta estiguera formada per l’alcaldessa amb un regidor de cadascun dels grups. Sobre el paper, molt democràtic.

Però si ens posem a analitzar els nombres un i un no fan dos, l’alcaldessa i un regidor del PSOE son en realitat tres ja que en cas d’empat l’alcaldessa te el vot de qualitat amb la qual cosa es trenca l’empat. Així en cas de voler imposar alguna cosa per decret la suma de PP i Compromís sempre es voria superada pel vot de qualitat del PSOE. Eixa era la proposta i nosaltres, evidentment la varem rebutjar amb rotunditat. Fent un plenari al mes no és necessària una Junta de Govern que, a més, no es correspon numèricament amb el resultat de les urnes. No podíem donar-li al PSOE a la Junta de Govern, una majoría que no s'havia guanyat a les eleccions.

En quan a les retribucions la cosa va ser més conflictiva. El PP i el PSOE varen unir els seus vots per a aprovar la proposta de dedicació exclusiva de l’alcaldessa. Cap problema. La cosa va començar a trontollar quan el nostre regidor va llegir la proposta que havíem plantejat al nostre programa electoral. Plantejàvem un sistema consistent en la dedicació parcial de l’alcaldessa amb la participació remunerada i compartida de la resta de regidors que composen l’equip de govern (a Favara sense anar més lluny s’ha plantejat això i no ha passat res). Una proposta que des del nostre punt de vista, era positiva per a Llaurí. Proposta que havíem de defensar en nom dels nostres votants i pel poble que tractem de millorar.  El més curiós del que va passar en eixe moment del plenari va ser l’actitud bel·ligerant, prepotent i, de vegades, agressiva dels regidors del PSOE que ANAVEN A COBRAR. Inaudit.

Sols era una proposta i a més no anava a ser l’escollida ja que amb la majoria absolutista (o Pacte d’Estat) formada pel PP i PSOE,  guanyaven per 8 a 1. No calia tanta vehemència. Ni tampoc usar qüestions personals per a argumentar. Innecessari. Reminiscències de la política-combat que tant ha perjudicat a Llaurí i que volem erradicar.

En fi, be comença la legislatura. Sols esperem que els nostres socis de govern a la Generalitat entenguen que les coses no cal traure-les de mare en cada plenari i apliquen de veritat allò que ells proposen: diàleg.

Podeu llegir quina era la nostra proposta de dedicacions i retribucions fent click al següent enllaç:

https://goo.gl/3mZVpI

O si vols la pots llegir directament ací:

Proposta de dedicació d’alts càrrecs i  remuneracionsAntecedentsDavant el plantejament de retribucions proposats per l’alcaldessa de Llaurí, el grup Compromís no pot posicionar-se a favor pels següents motius:
És un compromís adquirit al nostre programa electoral al que ens volem mantindre fidels, com hem fet en la nostra primera acció al no pactar amb ningú i permetre que governe la llista més votada, en aquest cas afavorint al grup socialista.NO estem d’acord amb la tendència secular de l’existència de la figura de l’alcalde professional dedicat en exclusiu a assumptes del poble. Pensem que hem d’acabar amb aquesta pràctica que provoca que sols es presenten politics amb la intenció de solventar-se el seu propi benestar.L’acumulació de responsabilitats i dedicació en una única figura ja ha estat provada reiteradament a Llaurí sense resultats positius per al conjunt del poble.
Des del nostre punt de vista, el repartiment de feina i la delegació entre la resta de membres de l’equip de govern és necessària ja que amb la presència de més persones implicades en tasques de govern s’afavoreix l’atenció al veïnat i el tractament transparent d’assumptes locals. Així és com està realitzant-se el treball en altres ajuntaments on governa Compromís i el resultat no pot ser més positiu. És, en definitiva, una nova forma de fer política que s’allunya de la vella figura de l’alcalde absolut, fugint de personalismes i fomentant la pluralitat, el diàleg i el treball en equip.
D’altra banda, considerem que la dita que es repetix continuament de “qui treballa vol cobrar” és només parcialment certa. El treball ha de produir resultats. A l’empresa privada no es consentiria a cap directiu que les conseqüències del seu treball foren pèrdues continuades, per molt que treballara. I a Llaurí tots el alcaldes remunerats han deixat com a resultat de la seua feina un increment del deute fins deixar-lo en uns nivells inasumibles per un poble del nostre tamany.És per aquests motius que presentem la següent Proposta de reconeixement de dedicacions:El grup Compromís proposa la dedicació a temps parcial (mitja jornada) de l’alcaldessa amb un salari de 13.172€ bruts anuals.Es proposa també una retribució per a la resta de membres de l’equip de govern a raó de 4290€ bruts anuals per dedicacions parcials amb signatura delegada a cadascuna de les seues àrees.Aquesta feina estaria organitzada en torns de treball que completaren les hores de dedicació de l’alcaldessa.diumenge, 14 de juny de 2015

Constitució Ajuntament Llauri 2015


El passat dissabte 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament de Llaurí de cara a la legislatura 2015-2019.

Com sempre, informem amb transparència sobre com s'ha arribat a aquesta constitució i quina és la nostra opinió sobre la sessió d'investidura.

Fent valer la nostra paraula, no presentàrem candidatura al càrrec d'alcalde. Vam fer això, tal i com havíem anunciat, per tal d'evitar que ningú ens votara "a traició", ja que existía la possibilitat de que algú ens votara tot i no existir cap pacte, per tal d'aixcar-li l'alcaldía al grup contrari.

Podríem haver obtingut l'alcaldía de Llaurí. Ens ho va oferir el Partit Popular, i també el Partit Socialista. Però seguint el nostre compromís de campanya i les nostres conviccions, hem decidit treballar per Llaurí amb independència i sense utilitzar la nostra posició per presionar.

Dit això, hem de comentar alguna cosa al respecte de la insistència del nou equip de govern en dir que per fi Llaurí tenía una alcaldessa democràtica.
Que nosaltres sapiguem, la dictadura va acabar afortunadament ja fa prou anys, i els pactes post-electorals poden agradar més o menys, però son perfectament democràtics. MªJosé Galán ha sigut una alcaldesa democràtica, Juan Carlos Ribes també, i la pròpia Anna González s'ha recolzat en pactes amb altres formacions per tindre l'alcaldía.

Si donem per bo l'argument que es va repetir insistentment durant la sessió d'investidura de que la llista més votada és la que ha de governar, ens trobariem que continuariem amb un govern del PP tant a la Generalitat com a l'Ajuntament de València. I afortunadament, i gràcies a la democràcia i a la possibilitat de sumar forces quan no hi ha cap majoria absoluta, el PP ha estat desallotjat de gran part d'institucions.

Voldriem haver sentit un altre tipus de discurs tant pel nou equip de govern com per part del PP, que es mostraren molt poc conciliadors, a excepció d'algunes frases que esperem que siguen algo més que de cara a la galería.

Els nou regidors de la corporació hem de treballar d'una única manera i seguint una única direcció. S'han d'acabar els personalismes, el revanxisme i les confrontacions. S'ha de fer autocrítica i deixar pas al sentit de la responsabilitat, ja que la situació del poble no permet ni un minut de retràs.

Llaurí és un poble en emergència. Un malalt crític que necessita de positivisme, nous aires, noves idees, esforç, generositat i treball.

PP i PSOE ja han governat. I més d'una vegada. I ni un ni l'altre han dut solucions sòlides per a Llaurí. El deute no ha parat de crèixer i el tenim en uns límits insostenibles, així que no es moment de que ningú es pose medalles. Es hora de ser humil.

Esperem que, al igual que a la resta del País, entrem en una nova etapa plena d'esperança.

Des de Compromís, treballarem per fer-ho realitat.


dijous, 28 de maig de 2015

Comunicat sobre pactes post-electorals

http://icesem.com/wp-content/uploads/2014/10/Pactos.jpg
Amigues i amics de Llaurí,

Durant la campanya electoral, ens comprometérem a fer política d’una manera diferent, amb especial èmfasi en la transparència i l’honestedat.
Per ser coherents amb aquest compromís, volem fer un comunicat referent a la nostra postura sobre pactes post-electorals.

Al nostre programa deixàrem ben clar que no anem a fer cap pacte que implique negociar alcaldia o altres càrrecs, i ens volem ratificar en la nostra postura.
El resultat electoral deixa un missatge clar: cap grup te majoria absoluta i el poble vol que d’una vegada, comence un temps de diàleg i consens, i que d’una vegada per totes s’acaben els enfrontaments i arribem entre tots a acords que beneficien al poble i als seus habitants.

Fins ara, els pactes a Llaurí només han beneficiat als polítics protagonistes. Repartiments d’alcaldia, tinença d’alcaldia, sous i dietes, sense parlar dels programes electorals o d’iniciatives en concret.

Nosaltres li volem donar la volta a això.

Anem a parlar amb el PSOE i amb el PP. Clar que anem a parlar. Parlant és com ens hem d’entendre tots. Però no anem a parlar de qui és alcalde o alcaldessa, perquè això ho han decidit els electors. Volem parlar d’iniciatives positives per al poble. Volem contribuir a fer de Llaurí un lloc millor per a viure i volem parlar del nostre programa electoral. Tenim iniciatives en l’àmbit de l’agricultura, el medi ambient, la cultura i moltes idees que ens agradaria portar endavant. I volem escoltar quines iniciatives tenen el PP i el PSOE.

Poc ens importarà quin grup presente una iniciativa. Si és bona per a Llaurí, estarem a favor, vinga d’on vinga.

I com volem mantindre aquesta independència, no ens volem lligar amb ningú amb un pacte de govern.

Hem tingut un molt bon resultat electoral i som la força que pot decidir. Però no volem treure profit personal ni com a partit d’aquesta circumstància. Volem que el beneficiat siga Llaurí. Que tots ens beneficiem de tindre que parlar les coses i arribar a acords punt per punt, sense majories absolutes que “passen el rodillo” i facen les coses sense consultar als demés, deixant a la oposició en la irrelevància.

Després de parlar amb uns i altres, vos farem arribar el resultat de les converses, amb transparència i en detall, perquè nosaltres estem compromesos amb Llaurí dia a dia, i no només quan hi han eleccions.

Tornem a somriure.

Compromís per Llaurí.

dilluns, 25 de maig de 2015

Gràcies !!


Amb el 100% de l'escrutini ja realitzat, aquest són els resultats de les eleccions municipals a Llaurí


VOTS PeR PARTIts EN LLAURÍ
PartitConcejalsVotos
PSOE437844.16 %
PP431536.8 %
COMPROMIS115718.34 %
És un gran resultat per a nosaltres, ja que a les passades eleccions no tinguèrem representació pròpia a l'Ajuntament, i ara hem entrat amb més del 18%, amb una participació molt alta fregant el 85%.

Cal dir que, tot i que ens quedàrem a només un sol vot d'obtindre un segòn regidor (que li hauriem tret al PP), aquest resultat posa de manifest la voluntat generalitzada de diàleg i d'acabar amb les majories absolutes que tan poc han beneficiat al nostre País.

És un temps de canvi, i un temps per practicar Política de veritat, amb Majúscules, centrada en les persones, en la conversa i en el debat.

És hora de fer avançar Llaurí i treure'l de l'estancament en el que es troba, i en aquest avanç, Compromís es configura con la peça clau per a donar impuls.

Ens sumem a la corrent renovadora que ha entrat amb força al País Valencià per a desallotjar corruptes i malbaratadors i tornar un somriure a tots els valencians.

Gràcies pel teu Compromís !!!dimarts, 19 de maig de 2015

El 24 de Maig no et quedes a casa. Ves a l'escola i VOTA COMPROMÍS !


No et quedes a casa el 24 de Maig. És important per a tu.

Moltes vegades sentim les mateixes excuses:

A mi no m'interessa la política. Soc apolític
Estàs segur? La política ens afecta a tots, tant si votem com si no. La política decideix els impostos que pagues, decideix a què es destinen eixos diners, decideix com ha de ser l'educació que reben els teus fills, com ha de ser la sanitat que t'atendrà quant estigues malalt. Decideix la majoría de les coses que t'afecten en el dia a dia. De veritat això no t'interessa?
En política municipal es decideixen un bon grapat de coses que afecten a com serà el poble on vius. Realment no vols tindre veu en definir quin futur vols per a Llaurí?

Dona igual a qui votes, al final tots són iguals
Un altre cop. Estàs segur? No. No tots som iguals ni de bon tròs. De fet, els grans partits volen que penses aixina, perquè als grans partits els interessa que l'electorat estiga desmotivat i dòcil. El millor amic del bipartidisme és el passotisme.
Hi ha moltissima gent que ja n'està farta de l'alternància PP-PSOE, perquè no ha funcionat. Perquè la vella forma de fer política ja ha caducat i ja no necessitem a gent que es preocupe més pel càrrec d'alcalde o alcaldessa que per el poble a qui ha d'ajudar.
No tots som iguals. Compromís per Llaurí és ben diferent. PP i PSOE ja han governat al poble des de fa molts anys. Cap d'aquests partits ha tingut voluntat ni de rebaixar-se el sou astronòmic i injustificat que cobraven, ni de introduïr canvis de veritat en la política de Llaurí. Tots dos partis han acabat cedint l'alcaldia i el govern al partit menys votats.
I tot això ha de canviar. I per que canvie, el teu vot és necessari.

Per a que furten altres, que furten els meus
En serio?
La política no és futbol o un altre esport on se tinga que ser fidel als colors.
Pensa que treballes dur per portar un plat de calent a casa. Pensa que del sou que guanyes, una part important s'en va en impostos i que eixos diners haurien de tornar a tu en forma de prestacions socials, com una educació de qualitat i una sanitat eficient. Però malauradament, la corrupció s'ha instalat tan profundament en el sistema que afecta des de les arrels fins a les branques. De eixos diners que tant te costen guanyar i que deuries de gaudir, una gran part s'en va a Suïssa. T'estan furtant directament de la teua butxaca el que et pertany.
Convidaries a sopar al lladre que has pillat in fraganti en ta casa furtan-te l'or?
Per què llavors votes a qui també t'ha furtat?
Ja n'hi ha prou de que la política siga el refugi dels que no servixen per altra cosa. Ja n'hi ha prou de caradures, poca vergonyes i delinqüents. Ja n'hi ha prou de Gürtel, Emarsa, Púnica, EREs, Cas Imelsa i tant i tants altres.
Creus que això no t'afecta? Creus que només està limitat a la Generalitat o la Diputació?
Si fins i tot al teu poble, a Llaurí, han desaparegut els diners de la Creu Roja i la Gala contra el Càncer !!!
A Compromís estem lliures de tota sospita. Cap cas de corrupció en cap dels candidats a tot el País Valencià. Perquè nosaltres creguem en la política de veritat. Perquè som gent treballadora i preparada, útil per a la societat i que no necessita fer la política un mitjà de vida.

Per tots aquest motius és important que el proper diumenge vages a votar, i votes a Compromís. Hem de deixar de ser còmplices del bipartidisme que ha acabat amb el nostre benestar i el nostre territori.

El diumenge vota.
El diumenge, vota Compromís per Llaurí per al teu Ajuntament i Compromís per al govern de la Generalitat 

Candidatura Compromís per Llauri Municipals 2015


Aquesta és la candidatura del canvi. La candidatura de la valentia. Una llista completament jove, amb noves idees i nou compromís de fer una política centrada en la gent.

Persones com tu, preocupades per la societat i l'entorn, treballadores i honestes.

Compromís és el canvi que Llaurí necessita. En un poble on anem perdent habitants, on tenim pocs recursos i la població es va envellint, necessitem una visió jove i optimista capaç d'aportar energía i iniciatives que dinamitzen Llaurí.

Necessitem més cultura, més medi ambient, més art, més comunicació, més música, més alegria, més activitat. Necessitem fer que Llaurí siga un poble on la gent hi vullga vindre i quedar-se. I ho tenim tot: un entorn privilegiat, amb un fantàstic paratge natural, unes vistes envejables i unes comunicacions per carretera a tot arreu.

L'unic que Llaurí mai ha tingut ha estat voluntat política.

La vella forma de fer política ha caducat. És hora de superar les diferències. És hora de que
l'Ajuntament siga un lloc de trobada, i no un lloc de discussió.

És hora de canviar.

És l'hora de Compromís per Llaurí.

El diumenge 24 de Maig vota a:
  1. Saúl Ribes Almodóvar
  2. Oscar Peris Rubio
  3. Natalia Ponce Ramos
  4. Ricardo Triviño Palomares
  5. Llorenç Josep Rubio Rubio
  6. Nieves López Faraldo
  7. Alfred Miquel Rubio Serra
  8. Silvia Boscá Torremocha
  9. Daniel Serrano Falcó
  10. Luis Ribes Almodóvar